اثر محمود ابرقویی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/190763

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک محمود ابرقویی #خشونت علیه زنان
نگارگری اکریلیک
4 0 1,166
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#خشونت علیه زنان نگارگری اکریلیک

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شروین کندری
فاطمه احمدیان
مراد فتاحی