اثر صباصفا در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/186623

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک صباصفا رنگ‌روغن روی بوم‌
سال تولید اثر ۲۰۲۲
نام اثر : فاتح
#فروخته_شد
15 1 9,894
محفل نقاشی و گرافیک
100X150CM
رنگ‌روغن روی بوم‌ سال تولید اثر ۲۰۲۲ نام اثر : فاتح #فروخته_شد

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

کوثر محبوبی
زیباست
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هامان
علی عموری
فائزه فوادیان