اثر Vassei Nahid در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/181884

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک   Vassei Nahid #ناهید واسعی # رنگ روغن روی بوم
۱۳۸۹
نام اثر : سرگشته چرا گرد جهان می پویی؟ 
      کو از تو برون نیست ، که را می جویی؟
                               مولانا
10 0 9,035
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#ناهید واسعی # رنگ روغن روی بوم ۱۳۸۹ نام اثر : سرگشته چرا گرد جهان می پویی؟ کو از تو ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Kian
ف-اشرفی
نقاشی