اثر Sobhan Babaei ✽ سبحان بابائی در هنر عکاسی : محفل عکاسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/180395

هنر عکاسی محفل عکاسی Sobhan Babaei ✽ سبحان بابائی "Charismata" a Photograph by Sobhan Babaei, 2021
‌
#portrait #portraiture #blackandwhite #bw #bwportrait #sobhanbabaei #photoshoot
4 0 2,524
محفل عکاسی
16X20CM
"Charismata" a Photograph by Sobhan Babaei, 2021 ‌ #portrait #portraiture #blackandwhite #bw #bwpo... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسن احمدیان
حامد خورسند
فرشید اشکر