اثر مصطفی سراب زاده در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/180010

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان مصطفی سراب زاده گناه ما یکی بیش نیست ...
2 0 2,444
محفل شعر و داستان
گناه ما یکی بیش نیست ...

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی نائیجی
یادگار رحمانی
هذیان