اثر الِناز کاظم تاش در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/175652

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک الِناز کاظم تاش  آکلریک،بوم،۲۰۲۰،گالری ثالث 
مجموعه ساتوری،الِناز کاظم تاش#art
5 1 2,847
محفل نقاشی و گرافیک
150X200CM
آکلریک،بوم،۲۰۲۰،گالری ثالث مجموعه ساتوری،الِناز کاظم تاش#art

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

عاطفه مشتری
بسیار زیبا
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

mahdis malakooti
Fatemeh-abasi
مینا جلالی