اثر ارشاد رفتاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/174109

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ارشاد رفتاری  #ترکیب مواد #معاصر #پرتره
 #رنگ ماشین #چوب #۱۴۰۰
#بزرگداشت #ارشاد رفتاری
#فروخته_شد
17 1 13,348

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

ارشاد رفتاری
کار روی چوب است-اشتباه تایپی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه شاه آبادی
مهرنوش فرض الهی
محمد رضا علایی