اثر سهیل اسکندری در هنر سایر : محفل سایر هنر ها

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/164106

هنر سایر محفل سایر هنر ها سهیل اسکندری بشقاب دیوارکوب سفالی#هنر#سفال#اکریلیک
3 0 3,420
محفل سایر هنر ها
25X25CM
بشقاب دیوارکوب سفالی#هنر#سفال#اکریلیک

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سارا طاعتیان
علی نوروزی
سمیراوکیلی