اثر مژگان بخشی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/163572

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مژگان بخشی مژگان بخشی
تکنیک:#رنگ روغن
سال  1399
# پرتره
16 0 13,180
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
مژگان بخشی تکنیک: #رنگ روغن سال 1399 # پرتره

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

طاهره علیزاده
شادی یوسفی
بتین ریاحی