اثر معصومه غفاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/161752

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک معصومه غفاری #آبرنگ بازی چوگان #استاد_فرشچیان #نگارگری #اکرولیک و #آبرنگ
نام هنرمند:معصومه غفاری
سال خلق اثر1385
2 0 6,434
15,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
40X28CM
#آبرنگ بازی چوگان #استاد_فرشچیان #نگارگری #اکرولیک و #آبرنگ نام هنرمند:معصومه غفاری سال خلق اثر1385

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا شورگشتی
امیرحسین مهرتاش
حافظ بینش