اثر فاطمه خدیور در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/159309

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فاطمه خدیور نام اثر: خیال
نام خالق:فاطمه خدیور
رنگ روغن روی بوم
سال خلق: ۱۳۹۹
12 1 2,089
6,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام اثر: خیال نام خالق:فاطمه خدیور رنگ روغن روی بوم سال خلق: ۱۳۹۹

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

مهتاب
حس این کارتون خیلی خوبه
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه امینی
Parsgraphicssdj
حسین طالبی