اثر فاطمه خدیور در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/159308

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فاطمه خدیور نام اثر : آرامش
نام خالق: فاطمه خدیور
#رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۹
11 1 1,939
6,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام اثر : آرامش نام خالق: فاطمه خدیور #رنگ روغن روی بوم سال خلق اثر : ۱۳۹۹

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

Rgh
زیباست
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شاهرخ موقرنژاد
محمد رضا نیازی
Zahra-hashemi