اثر نرگس پاکمنش در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156234

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک نرگس پاکمنش ترکیب مواد روی مقوا
ابعاد با قاب و پاسپارتو50.70cm
11 0 3,253
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
ترکیب مواد روی مقوا ابعاد با قاب و پاسپارتو50.70cm

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا کرباسى
میترا داورپناه
سمانه جعفری