اثر نرگس پاکمنش در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156232

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک نرگس پاکمنش ترکیب مواد روی مقوا

فروپاشی از تخیل آغاز میشود و تخیل از تفکر شروع میشود.
13 0 6,646
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
ترکیب مواد روی مقوا فروپاشی از تخیل آغاز میشود و تخیل از تفکر شروع میشود.

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آیدا فرهادی
مریم شهیدی
halleh