اثر ترمه کمانی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156118

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ترمه کمانی نقاشی-اکرولیک-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی#اورجینال#طبیعت گرایی#
12 0 3,164
محفل نقاشی و گرافیک
100X70X7CM
نقاشی-اکرولیک-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی#اورجینال#طبیعت گرایی#

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Zahra zeynali
ویدا کریمی میرآبادی
مهری یوسفی