اثر ترمه کمانی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156093

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ترمه کمانی نقاشی-اکرولیک-بوم-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی#اورجینال#طبیعت گرایی#
18 2 3,745
محفل نقاشی و گرافیک
100X100X7CM
نقاشی-اکرولیک-بوم-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی#اورجینال#طبیعت گرایی#

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

ادریس کریمان
نقاش سایه ها
پاسخ
گل محمدیانی
عالی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهرنوش نوروزی
بهاره اخروى
رضا علیزاده