اثر اولدوز فضلعلی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156085

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک اولدوز فضلعلی تصویرسازی بر روی تبلت
بدون استفاده از نرم افزار، در محیط Note
0 0 908
محفل نقاشی و گرافیک
18X18CM
تصویرسازی بر روی تبلت بدون استفاده از نرم افزار، در محیط Note

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جمشید چراغیان
ناصرغفارزاده
گلتن تجدد