اثر عبادالله کریمی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/155883

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک عبادالله کریمی  آوازدر مهتاب
رنگ روغن روی بوم رئال
مهر99
0 0 443
2,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
آوازدر مهتاب رنگ روغن روی بوم رئال مهر99

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شبنم نژاددهقان
فاطمه نهاوندی
انسیه برومند