اثر Negin monajemi در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154070

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Negin monajemi رنگ روغن روی بوم
حوضخانه عمارت گلستان
9 2 1,920
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ روغن روی بوم حوضخانه عمارت گلستان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

Negin monajemi
🙏🏻🙏🏻
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهساابراهیمی
ساناز دهقانی
سلاله مومنی