اثر محمدظفر معتضدی در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154052

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان محمدظفر معتضدی #محفل شعروداستان#ازکتاب یک راز#نویسنده محمدظفر معتضدی
2 0 8,185
محفل شعر و داستان
#محفل شعروداستان#ازکتاب یک راز#نویسنده محمدظفر معتضدی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد ابراهیم گرجی
فاطمه مقیم هنجنی
A-M