اثر محمدظفر معتضدی در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154032

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان محمدظفر معتضدی #محفل شعروداستان#ادامه ی داستان کوتاه اعتراف#کتاب یک راز#نویسنده محمدظفر معتضدی
2 0 14,420
محفل شعر و داستان
#محفل شعروداستان#ادامه ی داستان کوتاه اعتراف#کتاب یک راز#نویسنده محمدظفر معتضدی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سارا جباری
سید علیرضا حجازی
احسان فردین