اثر محمدظفر معتضدی در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/154029

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان محمدظفر معتضدی #محفل شعروداستان#داستان کوتاه کوتاه(flash fiction)#کتاب یک راز#نویسنده محمدظفر معتضدی
2 0 12,772
محفل شعر و داستان
#محفل شعروداستان#داستان کوتاه کوتاه(flash fiction)#کتاب یک راز#نویسنده محمدظفر معتضدی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر اصفهانی
آسمان مصطفایی
جواد داوری پناه