اثر میناملیانی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153062

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک میناملیانی تابلوی بهشت وجهنم سال 1398،اکرلیک و ترکیب مواد روی بوم،توسط مینا ملیانی
8 0 2,947
3,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
تابلوی بهشت وجهنم سال 1398،اکرلیک و ترکیب مواد روی بوم،توسط مینا ملیانی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هاله حدادکاوه
راضیه کریم دادی
جورکش