اثر سید علی ریحانی شرق در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/134308

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک سید علی ریحانی شرق #آبرنگ#جنگل #شب #طلایی
 آبرنگ - گواش طلایی، مقوای اشتنباخ، 1398،جنگل طلایی، سید علی ریحانی شرق
35 2 17,471
650,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
33X23CM
#آبرنگ#جنگل #شب #طلایی آبرنگ - گواش طلایی، مقوای اشتنباخ، 1398،جنگل طلایی، سید علی ریحانی شرق

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سیدمحمد نقیب
جذاب
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Vida fahimi
محمدرضا محتشم نیا
الهام بیک نژاد