اثر پیام خدایاری در هنر موسیقی : محفل موسیقی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/132498

4 0 1,569
قطعه rain (باران) از مجموعه قطعاتی برای دف که در حال نگارش است.

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیاوش کرمی
ستاره احمدی
صالح شیخ بهایی