اثر بهمن بیدقی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/128638

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک بهمن بیدقی #سنگسار# ای که بر من میزنی سنگ ... گَر بجای من تو بودی مانده ام که ، تو چه میکردی
10 0 1,468
#سنگسار# ای که بر من میزنی سنگ ... گَر بجای من تو بودی مانده ام که ، تو چه میکردی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

sadeghi
آرمین مختاری
سالومه شفائی