اثر مهیار در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123583

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهیار نقاشی قطره ای#drippainting
2 0 683
نقاشی قطره ای#drippainting

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پرنیا انوری
شیرین ارغشی
Maryam graphic