اثر مهیار در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123583

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهیار نقاشی قطره ای#drippainting
2 0 1,026
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی قطره ای#drippainting

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

وجیهه طغیانی
Sarehmokhtari
رویابیژنی