اثر مهیار در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123583

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهیار نقاشی قطره ای#drippainting
2 0 2,322
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی قطره ای#drippainting

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا ملکپور
سعید منصوری
نرگس کردستانی