اثر شیما ایروانی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/120224

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک شیما ایروانی نقاشی کوبیسم
2 0 987
نقاشی کوبیسم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mehrdad
معصومه شهنازی پور
مرضیه عندلیب زاده