اثر Suzan Najmi در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/118530

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Suzan Najmi نام اثر: باد در موهایش
اجرا: پلستل و کنته
نام هنرمند: سوزان نجمی
اینستاگرام nsuz.artemis
1 0 5,327
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: باد در موهایش اجرا: پلستل و کنته نام هنرمند: سوزان نجمی اینستاگرام nsuz.artemis

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شهزاد رضایی
ازاده محمدنیا
کاله یوزی