اثر Sa'di mahmodi در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/117464

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Sa'di mahmodi این تابلو با الهام از نابودی زمین خلق شده
اندازه 1.2/ 0.7
11 0 2,770
2,000,000 تومانخرید اثر
این تابلو با الهام از نابودی زمین خلق شده اندازه 1.2/ 0.7

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا کرباسى
محمد شعبانی
yusefnoruzi