اثر فرید قلی زاده در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116744

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فرید قلی زاده
7 0 1,478
بدون عنوان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Juan Amin
ساعده همه کش(باران)
محمد جاهد