اثر امیرحسین بوژآبادی در هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی سورئال

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116531

هنر نقاشی و گرافیک نقاشی سورئال امیرحسین بوژآبادی و بنگر بدن های لخت و عریانشان را که از انتظار رستاخیز پوسیده شده اند
60 0 16,461
نقاشی سورئال
و بنگر بدن های لخت و عریانشان را که از انتظار رستاخیز پوسیده شده اند

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی خلقی
مریم سادات آتشی
تارا علیزاده