اثر (Hghgallery(Habib Ghanbari در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116240

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari ماجرای عقل پرسیدم ز عشق
خوشنویسی حبیب قنبری
اجرا با قلم 8 میل ر روی کاغذ آهار مهره ابروباد
فروردین 1398
2 0 3,607
محفل خوشنویسی
ماجرای عقل پرسیدم ز عشق خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل ر روی کاغذ آهار مهره ابروباد فروردین 1398

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهران حسن خانی
نیما الیکایی
زینالی