اثر (Hghgallery(Habib Ghanbari در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116229

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari لا ابالی چکند دفتر دانایی را
خوشنویسی حبیب قنبری
فروردین ماه 1398
اجرا بر روی کاغذ آهار مهره ابروباد
مرکب ترکیبی
2 0 3,823
محفل خوشنویسی
لا ابالی چکند دفتر دانایی را خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 اجرا بر روی کاغذ آهار مهره ابروباد... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احسان
یدالله پاکسرشت
Parastoo