اثر (Hghgallery(Habib Ghanbari در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116225

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari تا ترا یار گرفتم همه خلق اغیارند
خوشنویسی حبیب قنبری
فروردین ماه 1398
مرکب ترکیبی و اجرا بر روی کاغذ آهارخورده ابروباد
4 0 1,879
محفل خوشنویسی
تا ترا یار گرفتم همه خلق اغیارند خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 مرکب ترکیبی و اجرا بر روی کاغذ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین حقانی
طاهر مقدم
امیرحسین