اثر (Hghgallery(Habib Ghanbari در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116211

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari سعدی
عهد محبت نتوانم شکست
خوشنویسی حبیب قنبری
اجرا با قلم 8 میل بر روی کاغذ آهار خورده ابروباد با مرکب ترکیبی
فروردین ماه 1398
2 0 2,559
محفل خوشنویسی
سعدی عهد محبت نتوانم شکست خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل بر روی کاغذ آهار خورده ابروباد با مر... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرحسین
رامین خرم زاده
طاهر مقدم