اثر (Hghgallery(Habib Ghanbari در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/116210

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari سعدی
هرکس غم دین دارد و هرکس غم دنیا
خوشنویسی حبیب قنبری
اجرا با قلم 7 میل بر روی کاغذ ابروباد آهار خورده
فروردین ماه 1398
2 0 2,403
محفل خوشنویسی
سعدی هرکس غم دین دارد و هرکس غم دنیا خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 7 میل بر روی کاغذ ابروباد آهار ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضاحباب
محمد عباسی
نقی بهستانی