اثر Ca9l2 در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/109559

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Ca9l2 #تناقض #زنانگی من با فرومایگی عهر #عتیق
#هوس در لحظه جاریست
خاطره پوچ میشود
2 0 1,155
180,000 تومانخرید اثر
#تناقض #زنانگی من با فرومایگی عهر #عتیق #هوس در لحظه جاریست خاطره پوچ میشود

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه نهاوندی
بهاره رسائی
DeMoBlack Art