اثر سحر داسدار در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/109392

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک سحر داسدار نقاشی مینیاتور
مکتب اصفهان
نام اثر :شیرین و فرهاد
ابعاد حدودی با احتساب پاسپارتو 40*60
18 0 8,667
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی مینیاتور مکتب اصفهان نام اثر :شیرین و فرهاد ابعاد حدودی با احتساب پاسپارتو 40*60

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Setareh
لیلاصبری
خسرو انتقالی