اثر نرگس صادقی تبار در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/108788

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک نرگس صادقی تبار
15 0 2,341
محفل نقاشی و گرافیک
2X2CM
بدون عنوان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اسحق حبیبی
صبا رحمتی
مهنوش عاقلی