اثر علیرضا جلا (ELIYAD) در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/108228

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک علیرضا جلا (ELIYAD) 1381.03.31 Immortal love
A3
#تصویرسازی#نقاشی#آبرنگ#گواش#عشق#ابدیت
5 2 898

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سمانه رمضانی
بسیار خوبه

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بابک جاودانه
شیرین محسنی نسب
Atila ebrahimi