اثر مرتضی خلقی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/108227

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مرتضی خلقی طراحی مداد. قطع کار 50 در 70
#مداد# طراحی
5 0 1,857
طراحی مداد. قطع کار 50 در 70 #مداد# طراحی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

راضیه آثم
محمد ایزدی
الهام بیک نژاد