اثر masoudmalekshah8 در هنر خوشنویسی : از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/10770

هنر خوشنویسی از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر masoudmalekshah8
67 0 22,704

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

خودکارنویسی
هیوا
ج -فرید فتحی