اثر میرطالبی در هنر خوشنویسی : راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/10686

هنر خوشنویسی راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش میرطالبی
31 0 17,307

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا
میرطالبی
محمد امین بی نیاز