اثر روشنک مقصودلو در هنر خوشنویسی : راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/10508

هنر خوشنویسی راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش روشنک مقصودلو
32 1 21,599

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

حمیده
هر چیز که در جستن آنی آنی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ج -فرید فتحی
رضا کازرونی
علیرضا