اثر فریاد در هنر خوشنویسی : یک روز به شیدایی در زلف توآویزم

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/10036

هنر خوشنویسی یک روز به شیدایی در زلف توآویزم فریاد یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
20 0 21,792
یک روز به شیدایی در زلف توآویزم
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

shabani
ج -فرید فتحی
Shabgard