هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی سه بعدی

شیشه سه بعدی با تکنیک مدادرنگی در ابعاد50 در40
بدون عنوان
تکنیک مدادرنگی از شیشه سه بعدی
طرح سیاه قلم سه بعدی ابعاد 40 در30
بدون عنوان
بدون عنوان
این طرح عنکبوت رو به صورت خالکوبی دیده بودم قبلا و بعدا به ذهنم رسید به این حالت... ادامه
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
(shadows. (size : 40 . 60
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
(Bewilderment. (size :25 . 35)
(Tragedy . (size : 30 . 40
بدون عنوان
Loading