هنر گویندگی : نمایشنامه خوانی چخوف

5 روز تا شروع امتیاز دهی

داستان آدم مغرور - آنتوان چخوف
باغ آلبالو، پرده سوم پیشچیک: در حراج چه خبر بود؟ تعریف کن... ادامه
بوقلمون صفت اثر آنتوان چخوف اچوملف ، افسر کلانتری ، شنل ن... ادامه
اکثریت عظیم روشنفکرانی که می‌شناسم در جست‌وجوی چیزی نیستند و... ادامه
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه اثر آنتوان چخوف 13 اکتبر خیل... ادامه
Loading