هنر گویندگی : نمایشنامه خوانی چخوف

0 0 4,179
نمایشنامه خوانی چخوف
داستان آدم مغرور - آنتوان چخوف
0 0 7,149
نمایشنامه خوانی چخوف
باغ آلبالو، پرده سوم پیشچیک: در حراج چه خبر بود؟ تعریف کن! لیوبف: باغ آلبالو... ادامه
0 0 4,402
نمایشنامه خوانی چخوف
ايوانف آنتوان چخوف
0 0 7,641
نمایشنامه خوانی چخوف
بوقلمون صفت اثر آنتوان چخوف اچوملف ، افسر کلانتری ، شنل نو بر تن و بقچه ی کوچ... ادامه
0 0 6,107
نمایشنامه خوانی چخوف
ايوانف آنتوان چخوف
0 0 8,341
نمایشنامه خوانی چخوف
اکثریت عظیم روشنفکرانی که می‌شناسم در جست‌وجوی چیزی نیستند و هیچ کاری نمی‌کنند و... ادامه
0 0 8,746
نمایشنامه خوانی چخوف
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه اثر آنتوان چخوف 13 اکتبر خیلی خوشحالم... بالاخره... ادامه
0 1 8,870
نمایشنامه خوانی چخوف
متشكرم آنتوان چخوف
0 1 5,427
نمایشنامه خوانی چخوف
خرس آنتوان چخوف
0 0 5,016
نمایشنامه خوانی چخوف
به اقتضای زمان آنتوان چخوف
Loading