هنر گویندگی : نمایشنامه خوانی چخوف

داستان آدم مغرور - آنتوان چخوف
باغ آلبالو، پرده سوم پیشچیک: در حراج چه خبر بود؟ تعریف کن! لیوبف: باغ آلبالو... ادامه
ايوانف آنتوان چخوف
بوقلمون صفت اثر آنتوان چخوف اچوملف ، افسر کلانتری ، شنل نو بر تن و بقچه ی کوچ... ادامه
ايوانف آنتوان چخوف
اکثریت عظیم روشنفکرانی که می‌شناسم در جست‌وجوی چیزی نیستند و هیچ کاری نمی‌کنند و... ادامه
از دفترچه خاطرات یک دوشیزه اثر آنتوان چخوف 13 اکتبر خیلی خوشحالم... بالاخره... ادامه
متشكرم آنتوان چخوف
خرس آنتوان چخوف
به اقتضای زمان آنتوان چخوف
Loading