هنر گویندگی : لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت

گالری اختصاصی دکلمه تعدادی از دلنوشته های مینا فیروزبخت تلگرام صاحب اثر

17 0 7,331
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بزرگترین حسرت حسرت سلامیست که بعد از خداحافظیش به دلت میمونه...!
14 0 4,526
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
تو سازت کوک نیست روزگار وگرنه من رقاص خوبیم...!
10 0 7,787
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
وقتی بهم گفت دوستت دارم خواستم ناز بیارم خودمو زدم به کوچهء علی چپ غافل از ای... ادامه
9 0 7,071
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
یه روز از زخمی که خوردی درد میکشی یه روز دیگه از اون زخم اذیت میشی یه روز از ه... ادامه
9 0 6,921
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
کینه ای نیستم ولی یه پرنده ام که اگه از بوم کسی بپرم دیگه پریدم...!
9 0 7,383
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
سرمو گرم کردی و کم کم آرزوهامو کش رفتی تو هم اختلاس میکنی روزگار...؟!
8 0 7,099
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
همچنان مستم و از مستی خود دلشادم خیر هوشیاری نخواهم زجفا آزادم...!
8 0 6,922
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اتوبوس میچرخید یکی یکی پیاده میشدن خوشحال بودم که آخرین نفر پیاده شدم غافل از... ادامه
8 0 4,216
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
از تلخیها روبرنگردون شیرینیهای مرموزی درش هست سعی کن اونارو بیرون بکشی...!
6 0 7,283
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اونوقتا که نفس داشتم وسطی زیاد بازی میکردم اما هر دفعه میخواستم گل بگیرم و یار... ادامه
6 0 7,522
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اگه روزی به جایی رسیدی که تونستی تلخی شیرینی رو حس کنی و شیرینی تلخی رو درک کن... ادامه
6 0 7,639
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
با انگشتان خیالت زلف پریشون دلم رو نوازش کن امشب عجیب بیقرارم...!
5 0 9,083
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
پارچه فروشی محلمون چه شلوغه حریرهای رنگ ورورفته دست بدست شده دل روعجب میخرن با... ادامه
5 0 4,268
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
ای روزگار مرا محتاج زانوهای خودم کردی نمیدانم نفرینت کنم یا دعایت...!
5 0 3,937
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
رگ خوابمو پیدا نمیکنم از بس که بهش مسکن زدم...!
5 0 4,040
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
وای به روزی که آب از سر شرافتمون بگذره وااااای...!
5 0 4,668
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بعضیادوست ندارن بزرگ بشی انگارتوی همون مقطع سنی که باشی بیشتربهشون خوش میگذره ... ادامه
4 0 8,644
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
شکوفه های درخت تکیده صدای شرشر جویبار خشکیده آواز جیک جیک گنجشکهای مرده چه زی... ادامه
4 0 4,142
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
لعنت به بازی امروز که باورهای دیروزمونو باطل کرد مثل حکایت: علم و ثروت...!
3 0 7,046
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
میشه زد و خوند و خندید به مردم خدمت کرد میشه زد و خوند و خندید عبادت کرد میش... ادامه
3 0 8,303
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بین هزار گل و بلبل دلربا و زیبارو شیدا و دلخسته عاشق و سینه چاک باز هم اوست ک... ادامه
3 0 6,597
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
تنها بودن بلدی میخواد کار هرکسی نیست...!
3 0 6,511
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
سرگردونه به هر طرف میچرخه نمیدونم دنبال کیه؟ چشامو میگم...!
3 0 10,868
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بقچهء آرزوها روی دوشم کشکول گلایه ها توی دستم و تبرزین توکل به کمرم منم رهگذر... ادامه
3 0 4,782
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
همیشه یا خیلی دیر میرسم یا خیلی زود عمریه که بین این دیر و زود اسیرم ایکاش یک... ادامه
2 0 7,351
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
کنار معشوقی که هیچوقت نداشتم توی ایوون خونه ای که هیچوقت ساخته نشد نشستیم ناز... ادامه
2 0 6,745
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
گاهی من به ساز دل میرقصم گاهی دل به ساز من بزن و برقصی داریم دوتایی...!
2 0 6,462
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
کاش کلاهی که امروز سرم رفت به قشنگی کلاه بچگیام بود...!
2 0 4,110
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اگه روزی مزهء نون یادت رفت خیالی نیست مواظب باش حرمت نمکش یادت نره...!
2 0 4,194
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
هر چی نفهمتر باشیم خوشبخت تریم الهی... عمر خوشبختیمون کوتاه باد...!
Loading