هنر گویندگی : دکلمه شعر نیما یوشیج

قایق نیما یوشیج
ترا من چشم در راهم...
داروگ نیما یوشیج
‎آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر ... ادامه
شب پره نيما يوشيج
می تراود مهتاب نیما یوشیج
كرم ابريشم نيما يوشيج
در نخستین ساعت شب،در اطاق چوبیش تنها،زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گ... ادامه
💫 ترا من چشم در راهم شباهنگام که می گیرند در شاخ « تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی ... ادامه
آی آدم ها نیما یوشیج
تورا من چشم در راهم نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
Loading