هنر گویندگی : دکلمه شعر نیما یوشیج

50 0 8,040
دکلمه شعر نیما یوشیج
قایق نیما یوشیج
38 0 10,692
دکلمه شعر نیما یوشیج
ترا من چشم در راهم...
38 0 9,529
دکلمه شعر نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
36 1 18,565
دکلمه شعر نیما یوشیج
‎آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر ... ادامه
33 0 6,870
دکلمه شعر نیما یوشیج
شب پره نيما يوشيج
32 1 8,591
دکلمه شعر نیما یوشیج
می تراود مهتاب نیما یوشیج
27 0 8,452
دکلمه شعر نیما یوشیج
كرم ابريشم نيما يوشيج
26 0 12,932
دکلمه شعر نیما یوشیج
در نخستین ساعت شب،در اطاق چوبیش تنها،زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گ... ادامه
25 0 14,358
دکلمه شعر نیما یوشیج
💫 ترا من چشم در راهم شباهنگام که می گیرند در شاخ « تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی ... ادامه
20 0 6,608
دکلمه شعر نیما یوشیج
آی آدم ها نیما یوشیج
18 0 6,643
دکلمه شعر نیما یوشیج
تورا من چشم در راهم نیما یوشیج
14 0 8,373
دکلمه شعر نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
Loading