هنر گویندگی : دکلمه شعر نیما یوشیج

50 0 8,738
دکلمه شعر نیما یوشیج
قایق نیما یوشیج
38 0 11,721
دکلمه شعر نیما یوشیج
ترا من چشم در راهم...
38 0 10,230
دکلمه شعر نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
36 1 23,522
دکلمه شعر نیما یوشیج
‎آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر ... ادامه
33 0 7,554
دکلمه شعر نیما یوشیج
شب پره نيما يوشيج
32 1 9,685
دکلمه شعر نیما یوشیج
می تراود مهتاب نیما یوشیج
27 0 9,167
دکلمه شعر نیما یوشیج
كرم ابريشم نيما يوشيج
26 1 16,723
دکلمه شعر نیما یوشیج
در نخستین ساعت شب،در اطاق چوبیش تنها،زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گ... ادامه
25 0 16,870
دکلمه شعر نیما یوشیج
💫 ترا من چشم در راهم شباهنگام که می گیرند در شاخ « تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی ... ادامه
20 0 7,305
دکلمه شعر نیما یوشیج
آی آدم ها نیما یوشیج
18 0 7,420
دکلمه شعر نیما یوشیج
تورا من چشم در راهم نیما یوشیج
14 0 9,066
دکلمه شعر نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
Loading