هنر گویندگی : دکلمه شعر نیما یوشیج

50 0 9,656
دکلمه شعر نیما یوشیج
قایق نیما یوشیج
38 0 13,109
دکلمه شعر نیما یوشیج
ترا من چشم در راهم...
38 0 11,135
دکلمه شعر نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
36 1 29,342
دکلمه شعر نیما یوشیج
‎آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر ... ادامه
33 0 8,464
دکلمه شعر نیما یوشیج
شب پره نيما يوشيج
32 1 10,974
دکلمه شعر نیما یوشیج
می تراود مهتاب نیما یوشیج
27 0 10,086
دکلمه شعر نیما یوشیج
كرم ابريشم نيما يوشيج
26 1 21,592
دکلمه شعر نیما یوشیج
در نخستین ساعت شب،در اطاق چوبیش تنها،زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گ... ادامه
25 0 20,453
دکلمه شعر نیما یوشیج
💫 ترا من چشم در راهم شباهنگام که می گیرند در شاخ « تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی ... ادامه
20 0 8,206
دکلمه شعر نیما یوشیج
آی آدم ها نیما یوشیج
18 0 8,346
دکلمه شعر نیما یوشیج
تورا من چشم در راهم نیما یوشیج
14 0 9,994
دکلمه شعر نیما یوشیج
داروگ نیما یوشیج
Loading